مولا به همین خوشم صدایم بکنی
یک وتر شبت مرا دعایم بکنی
از عطر نفسهای شبانگاهی خود
در این رمضان تو با خدایم بکنی

موضوعات: احادیث  لینک ثابت[جمعه 1397-02-28] [ 10:26:00 ق.ظ ]